Maksātnespējas Process

Ja Jums ir parādu problēmas, viena no Jūsu iespējām atrisināt radušos situāciju varētu būt pasludināt sevi par maksātnespējīgu. Jūs varat uzsākt maksātnespējas procesu, ja Jūs nevarat atmaksāt savus parādus.

Jūs pats varat uzsākt savu maksātnespējas procesu un pieteikt sevi par maksātnespējīgu, vai ari to var izdarīt Jūsu kreditors, pat ja Jūs to nevēlaties. Lai Jūsu kreditors varētu uzsākt maksātnespējas procesu pret Jums, Jūsu parādam ir jābūt lielākam par 5000 eiro.

Atcerieties, ka pasludināt sevi par maksātnespējīgu var nebūt vienīgā izeja no situācijas un tās pasludināšana var nebūt vislabākais pieejamais risinājums.